درباره درمانگاه

 

مرکز ژنتیک پزشکی و تشخیص مولکولی ژن و سلول

ارایه مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج و بارداری

 

تماس با ما